• Tarradellas Advocats
  Despatx jurídic
 • Despatx especialitzat
  Despatx especialitzat en responsabilitat civil i assegurances, concretament en dret de danys.
  Líders en serveis exclusius a víctimes o perjudicats en un sinistre.
  Garantim una defensa jurídica exclusiva dels interessos de les persones.

Qui som

TARRADELLAS ADVOCATS és un despatx jurídic especialitzat en responsabilitat civil i assegurances, concretament en dret de danys, que ofereix un servei exclusiu a particulars que han estat víctimes o perjudicats en un sinistre, i que té la seva seu a Barcelona. El nostre servei engloba des de l’assessorament jurídic a les gestions de reclamació extrajudicial i en via judicial, fins arribar a una resolució satisfactòria al conflicte inicialment plantejat pel nostre client.

Volem ser els seus advocats

Contacti amb nosaltres !

Despatx de confiança
Valorem la confiança que ens dipositen els nostres clients i els hi agraïm cada vegada que recomanen la nostra firma a familiars, amics, companys de feina i coneguts, doncs per a nosaltres és el premi més gran a la nostra feina. La clau del nostre progrés com a despatx es fonamenta en la confiança de cada un del nostres clients, sentint-nos orgullosos de créixer junts.
Personal qualificat
Li oferim un tracte professional, proper, directe, sincer i cordial. Ens comprometem a mantenir-lo informat sobre l’estat del seu expedient i acompanyar-lo en cada un dels passos que ha de donar. Així com de continuar al seu costat una vegada resolt l’encàrrec que ens va posar a les nostres mans.

Especialització

Comptem amb un ampli equip de professionals especialitzats en les següents matèries.

Altres àrees de responsabilitat civil

El dret de danys comprèn moltes àrees més enllà dels accidents de trànsit i negligències mèdiques. TARRADELLAS ADVOCATS amb el seu afany de prestar un servei complet als seus clients dins del seu àmbit d’especialització, ofereix un assessorament d’un gran ventall d’àrees que també són susceptibles de ser reclamades per danys i perjudicis. A continuació li detallem algunes d’aquestes.

PRODUCTES I SERVEIS DEFECTUOSOS

Què passa si una ampolla gasosa esclata a les mans i causa una sèrie de lesions als dits? O si un pneumàtic d’un vehicle falla per un defecte de fabricació?

El Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, posa solució a totes aquestes qüestions, ja que té com objecte la defensa dels consumidors i usuaris davant dels danys causats per productes defectuosos.
A l’hora de reclamar un dany causat per un producte defectuós cal tenir clars dos conceptes: producte i defectuós. La Llei entén per producte qualsevol bé moble, tant si esta unit o incorporat a un altre bé moble o immoble, incloent el gas i l’electricitat en aquets terme.
Aquest concepte s’ha de relacionar amb que el producte sigui defectuós. Apuntar que la citada Llei per tal d’acotar més aquest terme ha diferenciat tres grans tipologies de defecte: de fabricació, de disseny i de informació o advertència.

.

 • De fabricació: el producte concret, quan s’utilitza o es consumeix, es desvia del seu disseny inicial. Normalment és per un error de fabricació.
 • De disseny: el producte no s’aparta del disseny inicial, sinó que es realitza en base al disseny del fabricant. Però aquest genera un risc de dany, risc que es podria evitar o reduir amb un altre disseny alternatiu.
 • D’ informació o advertència: d’aquell producte que es podria haver reduït o fins i tot evitat els danys mitjançant instruccions adequades pel fabricant de les modalitat d’ús.

Així doncs, si és un perjudicat per un producte defectuós nosaltres el podrem ajudar en la seva reclamació.

NEGLIGÈNCIA VETERINARIA

La mala praxis no s’enquadra únicament als metges sinó que també abarca els veterinaris. El Codi Civil en els articles 1101 i 1902 determina que hi ha un deure o obligació d’indemnitzar aquells que s’han vist perjudicats o danyats per una acció o omissió negligent.

De tal manera, i en virtut de la previsió legal, el propietari d’un animal de companyia tindrà dret a reclamar al professional la mala pràctica que hagi causat uns danys i perjudicis en l’animal. La mala praxis pot derivar-se d’errors en el diagnòstic, una intervenció quirúrgica errònia, un tractament terapèutic no adequat, omissió de certs deures facultatius, etc.

.

En responsabilitat veterinària s’exigeix que el reclamant provi una sèrie de requisits:

 • Dany: S’ha produït el dany o perjudici, i que aquest es pugui quantificar econòmicament.
 • Acció o omissió: Determinar el veterinari com a causant dels danys o perjudicis derivats d’una actuació o omissió.
 • Nexe causal: Ha d’existir una relació entre el dany i/o perjudici que ha patit l’animal amb l’actuació negligent del veterinari.

Per tant, si el seu animal de companyia ha patit un perjudici derivat d’una actuació negligent del veterinari no dubti en contactar amb nosaltres.

RECLAMACIONS D’ACCIDENTS DE TRANSIT MARTÍTIM

L’àmbit naval no es troba exempt de la regulació de responsabilitat civil per danys i perjudicis. Són moltes les causes que poden derivar a que es pugui reclamar una indemnització, per exemple:

 • Accident marítim on el passatger pateix lesions;
 • Accident marítim de bucs mercants queden mermats amb danys materials;
 • Incidents en contractació de transport marítim;
 • Vulneració de dret dels tripulants;
 • Avaries a alta mar en embarcacions d’esbarjo;

.

Apuntar, que a dia d’avui la llei exigeix una subscripció obligatòria a una assegurança per les embarcacions d’esbarjo o esportives. Per aquesta raó molts dels riscos derivats d’un sinistre marítim queden coberts per aquesta assegurança obligatòria.

De manera que, que si vostè ha patit una sèrie de danys ja siguin personals o materials en una embarcació d’esbarjo o esportiva el nostre equip de professionals l’assessorarà per tal de dur a terme una reclamació per danys i perjudicis.

ACCIDENT AERI O RECLAMACIÓ CONTRA UNA COMPANYIA AÈRIA.

Ha sigut mai víctima d’un accident aeri? Ha tingut mai problemes amb els seus vols en unes vacances? Alguna vegada li han perdut les maletes en un viatge?

Si la seva resposta en alguna d’aquestes preguntes és afirmativa a TARRADELLAS ADVOCATS li oferim assessorament per dur a terme una reclamació contra una companyia aèria.

En primer lloc, en cas d’haver patit un accident aeri cal tenir en compte que la responsabilitat de les companyies aèries per lesions dels passatgers es troba regulada en el Conveni de Montreal i en diferents normatives d’àmbit europeu com és el Reglament (CE) 2027/97 del Consell de 9 d’octubre de 1997, que posteriorment l’any 2002 va ser modificat pel Parlament Europeu. En dita regulació estableix que el responsable d’un dany causat per una companyia aèria per lesions o mort d’un passatger és el transportista. Apuntar que aquesta responsabilitat és extensible tant al embarcament, com el vol i el desembarcament.

.

En segon lloc, si mai ha tingut problemes amb una companyia aèria, sàpiga que la regulació europea ha configurat una sèrie de drets bàsics de tots i cada un dels passatgers que es trobin en un aeroport d’un estat membre de la Unió Europea, o fins i tot aquells aeroports que el vol sigui operat per una companyia Europea. De manera que com a passatger té el dret a ser informat, a un reemborsament en cas de cancel•lació de vol, a un reemborsament si el vol es retarda cinc hores o més, dret a viatjar en les mateixes condicions que la resta de passatgers en el cas que pateixi alguna discapacitat, etc.

I per últim, en el cas que li hagin extraviat, malmès o destruït el seu equipatge facturat segons la legislació europea el responsable és la companyia aèria. De tal manera que sempre que l’equipatge es trobi a bord de l’avio o mentre l’equipatge es trobi sota la custodia de la companyia aquesta serà la responsable dels danys. No obstant això, en els supòsits en que l’equipatge no estigues facturat la companyia és responsable si el dany que se li causa sigui imputable a la companyia o la dels seus agents.

Així doncs, si vostè s’ha trobat en algun d’aquests casos no dubti en posar-se en contacte amb el nostre despatx ja que li podrem assessorar en la reclamació per danys i perjudicis.

RECLAMACIONS CONTRA EL CONSORCI DE COMPENSACIÓ DE D'ASSEGURANCES

El Consorci de Compensació d’assegurances és una entitat pública que té com a funció la d’assegurar en defecte de la participació de les companyies del mercat. Destacar que el Consorci també pot intervenir com a fons de garantia en els casos de falta d’assegurança, insolvència del assegurador, etc.

Així doncs, la principal tasca del Consorci és la de satisfer les indemnitzacions derivades de sinistres extraordinaris als assegurats que:

 • No tinguin previst en la seva pòlissa d’assegurança un risc extraordinari.
 • Tenint contractada una pòlissa d’assegurança l’entitat asseguradora no pot afrontar les seves obligacions indemnitzatòries per trobar-se en una situació de suspensió de pagaments, processos de liquidació o fallida.

El CCS indemnitzarà quan els danys els hagi causat:

 • Vehicles sense assegurament obligatori: en aquest cas es cobriran els danys a les persones i en els béns ocasionats per vehicles que tinguin el seu estacionament habitual a Espanya però que no tinguin l’assegurança obligatòria.
 • Vehicles que no coneguem la seva matrícula, perquè s’hagin donat a la fuga després de tenir l’accident o no l’haguem anotat bé. En aquest casos es podran reclamar únicament les lesions.
 • Vehicles robats: en aquest cas es cobrirà els danys a les persones i en els béns ocasionats per vehicles que tinguin el seu estacionament habitual a Espanya però que hagi sigut objecte de robatori.

En aquest casos, es podrà reclamar al Consorci una compensació econòmica pels danys patits. En el nostra despatx l’assessorarem per aquesta reclamació.

Despatx d'advocats de Barcelona

Despatx jurídic especialitzat en Accidents de Trànsit y Negligències mèdiques

GALERIA D'IMATGES

Recull d'imatges en les nostres oficines

Casos d'èxit

Les nostres oficines

Horari de Dilluns a Dijous: 9:30h a 14:00h i de 16:30h a 20:00h. Divendres de 9:00h a 14:00h

Formulari de contacte

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les dades recollides a través d’aquest formulari seran emmagatzemats als fitxers de titularitat del Sr. Josep Tarradellas Garriga, Lletrat Director del despatx jurídic Tarradellas Advocats, inscrit a l’Agència de Protecció de Dades. Tanmateix, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al nostre correu electrònic info@tarradellas-advocats.com.
arribar amb transport públic